top of page

Waiting Room - Tramshed

Waiting Room, Tramshed, Grangetown.

Mae'r blog yma yn Gymraeg ac yn Saaesneg

This blog is in Welsh and English

Bwyd

Mac a caws gyda selsig a ( caramelised onion) £4

Byrgyr Tom Waits - beef, onion rings wedi eu cwcio mewn bater gyda cwrw, chili mayo a bourbon glaze - £8

Salad Caprese - Tomato, Mozarella a basil - £2.30

Salad Tatws gyda Dil - £2.15

Profiad

Cinio cyflym rhwng cyfarfodydd prynhawn 'ma yn Waiting room, Roedd y gwasanaeth gan y staff yn anhygoel, dim byd yn ormod o drafferth. Dŵr gyda rhew yn cael ei gynnig drwy gydol fy ymaelododd ddim rhaid disgwyl yn hir iawn am y bwyd, Roedd y bwyd i gyd yn flasus iawn ac yn ffres. Roedd maint y bwyd yn rhesymol iawn am y pris. Mac a chaws yn werth ei gael am £4 - yna chi cael y dewis o 2 topping - veg a/ neu cig.

Roedd y byrgyr yn hynod o flasus, bourbon glaze yn gweithio yn hynod o dda gyda'r chili mayo.

Mae nhw yn gwerthu brechdannau ffres i fynd hefyd, os ydych chi yn pasio a methu aros.

Edrych ymlaen at drio mwy o'r byrgyrs y tro nesa'.

Werth mynd os ydych chi yn yr ardal :)

Manylion

Mae'r Waiting room yn cynnig cardiau 10% ffwrdd, os ydych yn byw yn yr ardal, mae hwn yn cynnwys bwyd a diod.

Cwpl o'r staff yn siarad Cymraeg ac yn gwisgo bathodyn.

Gwasanaeth yn ardderchog.

Mae modd llogi ystafell yn Tramshed ar gyfer cyfarfodydd

Gwybodaeth :Tramshed, Clare Road, Caerdydd, CF11 6QP

Oriau : 8:00 - 22:00

Mi fyddai yn ymweld a'r Tramshed / Waiting room yn fuan iawn eto.

Food

Tom Waits burger - Beef Burger with beer bater onion rings, chilli mayo and bourbon glaze - £8

Mac and Cheese with sausage and caramelised onion - £4

Caprese salad - Tomato,Mozarella and basil - £2.30

Potato salad with Dill - £2.15

Experience

The customer service at the waiting room is one of the best i've seen in Cardiff, nothing is too much trouble and you always have a free glass of iced water on your table. The food is very good value for money, especially the Mac and cheese, you get to choose two toppings - i went for sausage and caramelised onion ( my fav) The salads was lovely too, fresh and nicely presented. The Tom Waits burger was amazing - the Bourborn glaze and chili mayo works very well.

It was a quick lunch and the service was quick, so if you are in the area and only have half an hour for lunch, you should pop in. They also sell take away sandwiches. Looked nice, Maybe when i pass on the way to town next time, i'll pop in for a take away .

Can't wait to try the other burgers and Hot dogs.

Will be back soon

Details

The Waiting room offers 10% off cards for people who live locally, this includes food and drink

They have welsh speaking staff too.

You can also hire a room for your business meeting at the Tramshed. Meeting over a burger, sound pretty good to me

Gwybodaeth :Tramshed, Clare Road, Cardiff, CF11 6QP

Oriau : 8:00 - 22:00

bottom of page